Bendra Informacija

UAB “Infopulsas“ (toliau – Duomenų valdytojas) su šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma internetine parduotuve Infopulsa.lt (toliau – e-Parduotuvė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą lankytojui norint pasiekti Duomenų valdytojo teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ir t.t.) naudoja. Lankytojas naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėje, e-Parduotuvės lankytojas patvirtina, kad susipažino su šia privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Priešingu atveju prašome nesinaudoti Duomenų valdytojo teikiamu turinių ir/ar paslaugomis.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB Infopulsas

Veiverių g. 134-310, LT-46352 Lietuva

Tel.: +370 (655) 90814

el. paštas: info@infopulsas.lt

Įmonės kodas: 302464842

PVM mokėtojo kodas: LT100005057811

 

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo e-Parduotuvės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos techninės ir administracinės priemonės tam, kad Duomenų valdytojo surinkti duomenys apie e-Parduotuvės lankytojus būtų apsaugoti nuo neleistino naudojimo.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens Duomenų valdytojo e-Parduotuvėje. Jei lankytojas yra asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

 

Kokia informacija yra renkama apie e-Parduotuvės lankytojus?

Tiesiogiai e-Parduotuvės lankytojo pateikiama informacija:

-          Pirkėjo ir/ar paslaugos (užsakymo) gavėjo vardą, pavardę;

-          Pirkėjo ir/ar paslaugos (užsakymo) gavėjo el. pašto adresą;

-          Pirkėjo ir/ar paslaugos (užsakymo) gavėjo telefono  numerį;

-          Pirkėjo ir/ar paslaugos (užsakymo) gavėjo pristatymo adresą.

Lankytojo veiklos e-Parduotuvėje informaciją:

-          Pirkėjo ir/ar paslaugos gavėjo IP adresą;

-          Pirkėjo ir/ar paslaugos gavėjo apsilankymo datą ir apsilankymo trukmę;

-          Pirkėjo ir/ar paslaugos gavėjo pristatymo ir apmokėjimo būdų pasirinkimus;

-          Pirkėjo ir/ar paslaugos gavėjo pirkimų užsakymų istoriją;

-          Pirkėjo ir/ar paslaugos gavėjo užklausų ir nusiskundimų istoriją.

E-parduotuvės lankymo metu taip pat yra renkama informacija, kuri atskleidžia Duomenų valdytojui teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus ir automatiškai generuojama vizitų statistiką. Daugiau apie tai skaitykite skiltyje „Slapukai“.

 

Kokiu tikslu naudojame e-parduotuvės lankytojų informaciją?

-          Užregistruoti e-Parduotuvės lankytoją tam, kad galėtų naudotis duomenų valdytojo teikiama internetinio pirkimo paslauga;

-          Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;

-          Sužinoti, kaip e-Parduotuvės lankytojai naudoja duomenų valdytojo teikiamas internetines paslaugas, kad galėtų jas pagerinti ir kurti naują turinį bei paslaugas;

-          Tiesioginės  rinkodaros tikslu*, įvertinti ir analizuoti e-Parduotuvės rinką, lankytojus, produktus, paslaugas, įskaitant ir lankytojų nuomones apie produktus ir paslaugas rinkimą bei apklausų organizavimą;

-          Kitiems tikslams su e-Parduotuvės lankytojų sutikimu.*

*Informuojame, kad lankytojas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenys aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

 

Kam yra atskleidžiama e-Parduotuvės lankytojų informacija?

Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti e-Parduotuvės lankytojų informacijos jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus paminėtus atvejus:

-          Teikiant paslaugas e-Parduotuvės partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas lankytojų užsakytas paslaugas. Šiems partneriams mes suteiksime tik tiek lankytojų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

-          Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

 

Kaip saugome e-Parduotuvės lankytojų informaciją?

E-Parduotuvės lankytojų asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir jų pakeitimo. Duomenų valdytojas nuolat atnaujina organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kad apsaugotų visą informaciją, kuri yra renkama paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir Duomenų valdytojas imasi tinkamų veiksmų lankytojų informacijai apsaugoti, nė viena elektroninė parduotuvė, interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.E-Parduotuvės lankytojų asmens duomenys bus saugoma 3metus po paskutinės, lankytojo naudojimosi e-Parduotuvės paslaugomis ar turiniu, dienos.

 

Kokios e-Parduotuvės lankytojų teisės?

-          Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

-          Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

-          Teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

-          Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei lankytojo interesai nėra svarbesni;

-          Teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;

-          Teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

Bet kokį prašymą ar nurodymą susijusį su asmens duomenų tvarkymu, e-Parduotuvės lankytojas, privalo Duomenų valdytojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti duomenų valdytojui rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Duomenų valdytojas, gavęs lankytojo prašymą, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo lankytojo prašymo gavimo dienos, pateikti atsakymą.

E-Parduotuvės lankytojas gali kreiptis šiais būdais:

Telefonu: +370 (655) 90814

El. paštu: info@infopulsas.lt

Adresu: Veiverių g. 134-310, LT-46352 Kaunas, Lietuva

 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai e-parduotuvėje

Duomenų valdytojo e-Parduotuvėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Taip pat e-Parduotuvės lankytojų patogumui ir informacijai, e-Parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Duomenų valdytojas neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą. Rekomenduojama susipažinti su kiekvienos svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

 

Slapukai

Besilankant duomenų valdytojo e-Parduotuvėje, siekiame pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent e-Parduotuvės lankytojo poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant lankytojui Duomenų valdytojo e-Parduotuvėje ir yra išsaugomi lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti lankytoja kaip ankstesnį e-Parduotuvės lankytoją, išsaugoti lankytojo lankymosi e-Parduotuvėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų e-Parduotuvės veikimą, leidžia Duomenų valdytojui stebėti lankymosi e-Parduotuvėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie e-Parduotuvės lankytojų skaičių.

Žemiau išvardiname pagrindinius e-Parduotuvės naudojamus slapukus pagal jų rūšis, renkamus duomenis.

Funkciniai slapukai – Šie slapukai prisimena lankytojų pasirinktus nustatymus (pavyzdžiui, kalbos, valiutos nustatymus, prekių rūšiavimo, filtravimo pasirinkimus, prekių krepšelio turinį). Naudojant šiuos slapukus pirkėjai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius e-Parduotuvėje.

Registracijos slapukai – Šie slapukai leidžia žinoti, ar lankytojas turi paskyrą e-Parduotuvėje ir ar ja konkrečiu atveju naudojasi. Duomenų valdytojas naudoja šiuos slapukus tam, kad galėtu atskirti, kuri paskyra, kuriam lankytojui priklauso. Tai taip pat leidžia Duomenų valdytojui susieti rašomus komentarus su paskyros naudotojo vardu.

Trečiųjų asmenų analitiniai slapukai – Šie slapukai padeda Duomenų valdytojui stebėti vartotojų skaičių, jų apsilankymo periodiškumą, naršymo bei pirkimo įpročius. Padeda analizuoti, apibendrinti gautus duomenis, kurie vėliau naudojami gerinti lankytojų naršymo ir pirkimo patirtį.

Trečiųjų asmenų reklamos, rinkodaros ar paslaugų slapukai – Šie slapukai Duomenų valdytojui leidžia žinoti ar lankytojas jau matė konkrečią reklamą ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matė. Taip pat padeda pateikti aktualesnę reklamą, riboja jos rodymų skaičių vienam lankytojui bei matuoja jos efektyvumą.

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus?

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: www.allaboutcookies.org .

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

Kitos nuostatos

Duomenų valdytojas gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

2020-05-03