Platus asortimentas gali būti pritaikomas daugelyje sričių: fermos mėšlo rezervuaro užpildymo lygio stebėjimą, kanalizacijos vandens lygio stebėjimą, katilo išsiplėtimo stebėjimą, rezervuaro užpildymo lygio stebėjimą ir t. t.

  • Talpų lygio stebėjimas fermose ir žemės ukyje

Daiktų interneto jutikliai gali tiksliai išmatuoti tvartuose laikomų pašarų ar kitų medžiagų lygį, todėl ūkininkai gali optimizuoti pašarų naudojimą ir užkirsti kelią švaistymui.
Stebėdami tvarto užpildymo lygį, ūkininkai gali užtikrinti, kad jie turi pakankamai pašarų savo gyvuliams, ir išvengti perpildytų laikymo talpyklų, kurios gali persipildyti ir sukurti atliekas.

  • Nuotekų ir vandens lygio stebėjimas

Vandens lygio stebėjimas kanalizacijos sistemose yra labai svarbus siekiant užkirsti kelią potvyniams ir užtikrinti tinkamą nuotekų tekėjimą.
Daiktų interneto jutikliai gali užtikrinti tikslius ir patikimus vandens lygio matavimus, padėdami techninės priežiūros komandoms aptikti bet kokias galimas problemas ir imtis taisomųjų veiksmų, kol jos netapo problemiškos.

  • Katilo būgno išsiplėtimo stebėjimas

Katilai yra labai svarbūs daugelio pramoninių procesų komponentai, todėl jų išsiplėtimo stebėjimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti saugų ir efektyvų veikimą.
Naudojant daiktų interneto atstumo ir lygio matavimo jutiklius, gamyklos operatoriai gali būti informuojami, jei išsiplėtimas viršija leistinas ribas, kad galėtų imtis tinkamų veiksmų ir išvengti žalos ar gedimo.

Rezervuarų užpildymo lygio stebėjimas yra įprastas įvairiose pramonės šakose, pvz., chemijos perdirbimo, naftos ir dujų gavybos.
Realiuoju laiku teikdami duomenis apie rezervuarų užpildymo lygį, operatoriai gali optimizuoti atsargų valdymą, pagerinti gamybos planavimą ir užkirsti kelią perpildymui ar nepakankamam užpildymui, kuris gali sukelti brangiai kainuojančias prastovas ar pavojų aplinkai.

Mūsų įvairus ir išsamus atstumo ir (arba) lygio matavimo jutiklių asortimentas, sukurtas siekiant patenkinti didėjančią didelio tikslumo ir patikimų atstumo ir lygio matavimo sprendimų paklausą,
teikia daugybę privalumų įvairiose pramonės šakose ir srityse, įskaitant efektyvumo didinimą, atliekų prevenciją, saugos skatinimą ir poveikio aplinkai mažinimą.
Dėl jų tikslumo, patikimumo ir universalumo jie yra esminiai įrankiai, padedantys optimizuoti veiklą ir siekti tvaraus augimo.